Privacybeleid

Privacybeleid

Ik hecht veel waarde aan de privacy van mijn klanten. Hieronder vindt u een beschrijving over hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

Volgens de wet
Ik verwerk uitsluitend persoonsgegevens (voor zover dat noodzakelijk is) voor het geven van voorlichting en/of adviezen en voor zover in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming.

Beveiligd
Ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens (e-mailadres) zijn er passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. De gegevens worden via een veilige verbinding verstuurd en opgeslagen in een beveiligde database.

Cookies
GodgivenTalent.info gebruikt geen cookies.

Vragen?
Voor een volledig beeld van de omvang van uw rechten en mijn plichten voor eventuele gegevensverwerking verwijs ik u naar de tekst van de Algemene verordening gegevensbescherming en de cookiebepaling in de Telecom wet. Heeft u na het lezen van deze privacy statement nog vragen over de bescherming van uw privacy op deze site, dan kan er ook contact opgenomen worden via het contactformulier of middels het emailadres onderaan deze pagina.