HB & ik

Over mij

Ik ben Ilain Kortram en ben 45 jaar. Ik ben moeder van 3 kinderen in de leeftijd van 17, 13 en 5 jaar.
Hoewel ik in Nederland ben geboren liggen mijn roots in Suriname. Ik ervaar het opgroeien binnen twee culturen als een enorme verrijking van mijn leven. Na de middelbare school heb ik in 2004 de universitaire opleiding Psychologie afgerond. Daarna heb ik jarenlange ervaring opgedaan o.a. als gedragswetenschapper binnen de hulpverleningssector met diverse complexe vraagstukken van zowel gezinnen als individuen.

Al van jongs af aan intrigeert menselijk gedrag mij en ben ik gedreven om oplossingsgericht het beste uit de ander naar boven te halen. Voor mij is Gods hand onlosmakelijk verweven in het portret van mijn leven. Mijn geloof heeft altijd een belangrijke rol gespeeld, niet alleen in mooie tijden maar vooral in moeilijke, complexe situaties. Omstandigheden en situaties die vragen om veerkracht en doorzettingsvermogen en het verder kijken dan de problemen. Hierdoor kan ik niet anders dan inzoomen op de mooie kansen van het leven, juist nu een paar jaar na een bijzondere periode van de coronacrisis waarin veel bezorgdheid, angst en onzekerheid een intensieve impact hebben gehad voor veel mensen.

Op volwassen leeftijd heb ik een paar jaar geleden- via mijn zoon die aangetoond hoogbegaafd is – kennis gemaakt met mijn eigen kenmerken van (hoog)begaafdheid. Terugkijkend naar mijn eigen jeugd was ik altijd al een creatieveling, een snelle denker en in sterke mate zelfbewust. Ook had ik intense emoties en voelde ik me anders dan anderen in mijn omgeving. Naarmate ik opgroeide dacht ik dat het anders voelen vooral kwam door mijn tweede culturele achtergrond. In 2020 ben ik in de toen complexe werkomstandigheden enorm tegen mijn HB kenmerken aangelopen die ikzelf en mijn omgeving eerst interpreteerde als onzekerheid, perfectionisme, anders voelen waardoor ik uiteindelijk met een combinatie van een burn- en een bore-out langdurig ben uitgevallen bij mijn werkgever. Terugblikkend bleek ik te beschikken over HB kenmerken: een helikopterview en daardoor situaties sneller analyseren ten opzichte van collega’s, op voorhand al problemen voorzien en passende oplossingen bedenken en vaak ook sneller denken dan managers. Dit werd door mijn werkomgeving vaak geïnterpreteerd als doemdenken, waardoor mijn frustratie, gevoelens van onbegrip, alleen/anders voelen en onderlinge miscommunicatie alleen maar groter werden. In die periode van ziek zijn, die samenviel met de corona-lockdowns, heb ik eerst een holistische blik op mezelf geworpen en is er door veel zelfreflectie groei ontstaan. Daarna heb ik passende professionele hulp gevonden met HB expertise en daarnaast uiteindelijk een methode ontdekt om dichter bij mijzelf te komen, het beste uit mezelf te halen en zo ook beter te leren functioneren met de gegeven HB kenmerken. Aan de hand van de 5 GIVEN-domeinen heb ik mijn eigen leven nader onder de loep genomen en het positief getransformeerd om uiteindelijk ook mijn ware passie, GodgivenTalent, leven in te blazen.

Volgens de definitie van het Delphi-model, ontwikkeld in 2007, zijn de kenmerken van een hoogbegaafde als volgt: “Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.” In het algemeen wordt onderscheid gemaakt tussen innerlijke kenmerken, eigen aan de persoon, en culturele of omgevingsfactoren welke ervoor kunnen zorgen dat hoogbegaafdheid al dan niet tot ontplooiing komt. Volgens deze denkwijze is het herkennen, het erkennen, het ondersteunen en begeleiden van in potentie hoogbegaafde personen dan ook van essentieel belang. Helaas komt het vaak voor dat hoogbegaafdheid niet (h)erkend wordt door de omgeving of de persoon zelf met een andere culturele achtergrond.

Ik werk analytisch, doelgericht en doortastend. Ik vind openheid, verbinding en een gezonde dosis humor belangrijke elementen binnen mijn begeleidingstrajecten. Twijfel je of je (hoog)begaafdheidskenmerken hebt, of heb je daar nooit bij stil gestaan dat het weleens zo zou kunnen zijn? Voel je je regelmatig onzeker, alleen, anders dan de rest, of onbegrepen? Ben je een gevoelig persoon die graag alles heel goed doet en de touwtjes het liefst altijd in eigen handen heeft? Herken jij jezelf in bovenstaande beschrijving, en wil je kennismaken om te onderzoeken of begeleiding bij hoogbegaafdheid is waar jij naar op zoek bent? Dan ben ik ervan overtuigd dat ik jou, als jij gemotiveerd bent om jouw leven een positieve wending te geven, goed kan helpen. Jij bent voor mij een GodgivenTalent met een persoonlijk en uniek bestaansrecht! Neem contact met mij op voor een kennismaking via het contactformulier.